Bewust leven  Bewust sterven

Denise: “De grondtoon van mijn stervensbegeleiding is altijd onvoorwaardelijke liefde, wederzijds vertrouwen, compassie en verbinding. Met mijn zintuigen open, als een onbeschreven blad, ga ik de ontmoeting aan zonder iets te willen. Ik open me voor degene die stervende is en zijn omgeving.”

In mijn praktijk merk ik dat, als de dood onder ogen wordt gezien, het lijden en de angst vermindert en men rustiger en meer in overgave het proces van sterven kan aanvaarden.

 

In mijn benadering nodig ik uit tot dieper kijken, voelen en ervaren. Dat kan onder andere door:

- Aandachtig aanwezig zijn

- Gesprekken over loslaten, vergankelijkheid, verdriet en de angst voor de dood

- Onverwerkte, onafgeronde zaken onder ogen zien

- Vergeving

- Meditatie/visualisatie gericht op het accepteren en verzachten van het stervensproces.

- Ontspannende energie-sessie

 

Ik kan er zijn voor zowel de stervende als diens partner, kinderen en anere familielden en vrienden.  

 

Het proces van sterven

Wanneer u weet dat u komt te overlijden, of een dierbare in uw omgeving is stervende wordt het leven ineens als heel intens ervaren. Er kunnen emoties, gedachten en ervaringen naar de oppervlakte komen waar u als stervende of als naasten nog iets mee wilt. Bewuste en onbewuste lagen kunnen in deze periode aangeraakt worden en nodigen uit om doorleefd te worden. Op die manier kan er onthechting plaatsvinden van o.a. emotionele, onverwerkte processen.

Graag ondersteun ik u door gesprek, ontspanningstechnieken, visualisatie en energie sessies om hetgeen zich aandient te verwerken en vrij te laten. Ook uzelf en de ander vergeven hoort daar bij.

We maken als het ware een reis door uw lichaam en geest om zo vredig over te kunnen gaan.

Stille afstemming . . . . . vlak voor het sterven

“Als je in stilte bent, ben je wie je was voordat je tijdelijk deze lichamelijke en mentale vorm aannam die we persoon noemen. Je bent ook wie je zult zijn als de vorm oplost. Als je stil bent, ben je wie je meer bent dan vorm, je bestaan in de tijd: bewustzijn - ongeconditioneerd, vormloos, eeuwig.”
Eckhart Tolle in Een Nieuwe Aarde

Tijdens de laatste fase van het aardse leven begeleid ik het sterven van de medemens om de overgang zo rustig, harmonieus en liefdevol te laten verlopen. De begeleiding kan als iemand nog bij bewustzijn is, maar zeker ook als er ogenschijnlijk geen contact meer mogelijk lijkt.

Door in bijzijn van iemand in ‘stille’ afstemming te gaan, me te openen voor het eenheidsveld waar onvoorwaardelijke liefde de basis vormt, is het mogelijk om degene die stervende is te ontmoeten.

De rust, het gevoel van harmonie en vrede opent mogelijkheden - bewust en onbewust - voor zowel de stervende als de dierbaren in zijn/haar omgeving. Op deze manier kan het loslaten voor beiden meer in overgave, innerlijke vrede en liefde plaatsvinden.

Ervaring van Marja

"Wat een mooie en fijne manier om afscheid van mijn moeder te nemen. We zaten met alle kinderen rond haar sterfbed en Denise maakte contact met mijn moeder. Wij konden gevoelsmatig haar wel voelen, maar door Denise kregen we nog extra informatie.

Mijn moeder kon de laatste periode van haar leven niet meer praten. De serene rust en het samenzijn voelden als een nieuwe verbondenheid met mijn moeder en allen die er bij waren. De informatie die doorkwam was heel waardevol. Het moment dat wij onze moeder allemaal een afscheidszoen gaven was zo helend, dat zal ik nooit meer vergeten. Daarna is mijn moeder, na een laatste zucht, heel rustig overleden en ik voelde en wist nu dat ze in vrede ging.

Het was mede dankzij de afstemming van Denise een mooie, helende ervaring. Een prachtig cadeautje om mee te maken. Als ik aan het overlijden van mijn moeder denk, dan krijg ik steeds een warm gevoel van binnen."

Liefs, Marja